Tournaments

Name Game Type Participants Created On Progress Organizer
nn Pokémon ORAS SE 71 06-25-20
ee1607
Casa DragonDMC Pokémon ORAS Groups → SE 8 06-24-20
gabu08
Doubles Blake Version Pokémon ORAS SE 4 06-20-20
MPmou
Casa DragonDMC dobles Pokémon ORAS Groups → SE 4 06-15-20
Ooik
Casa DragonDMC dobles Pokémon ORAS FFA 8 06-14-20
Ooik
Copa 1500 Junio Pokémon ORAS SE 16 06-14-20
Uriel123hg
Casa Dragón DMC Pokémon ORAS Groups → SE 8 06-12-20
Ooik
Casa Dragón DMC Pokémon ORAS Groups → SE 9 06-11-20
Ooik
The Ray Games 1 Sponsored by The Cause #ACAB Pokémon ORAS DE 8 06-08-20
yhuss
PWT 3 Pokémon ORAS SE 4 06-07-20
SSDragontrainer